Винос дель Бирзо, дэлхийн загварын гарал үүсэл

Испанийн Bierzo дарс дэлхий даяар эрэлт хэрэгцээ улам бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд зөвхөн гарчигтай адилхан биш юм. Макия усан онгоцнууд нь үе үе ноу хаутайгаа уялдсан байдаг. Винос Дел Бирзо нь дундаж эрчимшилтай байдаг Уншиж үргэлжлүүл